Hälsa och sjukvård i Afrika

DENNA WEBBPLATS KOMMER INOM KORT ATT STÄNGAS.
För information kontakta lars-olof.hellgren@progresscapital.se

Progress Capital Health Invest Africa investerar i hälso- och sjukvårdssektorn söder om Sahara. 

Vi är ett nystartat investeringsföretag som verkar för att långsiktigt förbättra hälso- och sjukvården för vanliga människor i några av världens i dag fattigaste länder.

Det krävs breda satsningar på hälsa och sjukvård i Afrika för att nå övergripande utvecklingsmål. Den privata sektorn spelar en avgörande roll i det arbetet, både för finansiering och kapacitetsuppbyggnad och i rollen som utförande och leverantör av tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi är en långsiktig investerare som tar hänsyn till både finansiell avkastning och social nytta.
Årsrapport 2015

Ta del av verksamheten
inom Mikrofinanshuset och
våra portföljbolag genom vår Årsrapport! 


Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 18 juni kl 10.00 i Uppsala.